Välgörenhet är inte en del av vår verksamhet. Det är själva grunden för den. Kavlikoncernen ägs nämligen av den ideella stiftelsen Kavlifonden, vars syfte är att förvalta och dela ut koncernens överskott till välgörande ändamål. Varje år ger vi stora bidrag till forskning och humanitära projekt i Sverige och hela världen.

Det finns inga privata vinstintressen i Kavli. Hela Kavlis överskott delas ut. Summan avgörs år från år beroende på hur stor vinst företag gör. En del av vinsten återinvesteras för att utveckla verksamheten tex köpa nya maskiner till fabriken. 

Projekt


Största delen av Kavlifondens medel delas ut till välgörande ändamål i de fyra länder där Kavlikoncernen har verksamhet; Norge, Sverige, Finland och Storbritannien. Resten av pengarna går till internationella biståndsprojekt. Där stödjer Kavlifonden till exempel projekt som ger fattiga barn möjlighet att gå i skolan. Nyfiken på mer detaljer kring vilka projekt Kavlifonden stöttar och vilka summor? Läs här

Kavlifonden i Sverige


Kavli Sverige ger via Kavlifonden varje år bidrag till lokala organisationer i Sverige som jobbar med sociala innovationer, t ex psykisk hälsa, anti-mobbning, inkludering, rehabstöd vid cancer och projekt med mångfald i fokus.  

En del av överskottet får Kavlis medarbetare varje år direkt påverka vart de ska gå. Alla anställda får nominera och rösta fram den organisation som ligger dem extra varmt om hjärtat.

2023 bidrog varje medarbetare med 5 011 kronor till goda ändamål.

Så här blev fördelningen av 1 017 300 kronor efter Kavlimedarbetarnas röstande;

CancerRehabFonden fick 593 842 kronor

Nya Kompisbyrån fick 225 510 kronor 

 Scouterna fick 197 948 kronor

 

58,37% av Kavlis medarbetare valde att lägga sin röst på CancerRehabFonden.

 

"Efter cancern bar jag på en sorg över att aldrig bli mig själv igen.

Rehabveckan som CancerRehabFonden erbjuder blev startskottet till den nya uppdaterade versionen av mig: Nanne 2.0.

Det kändes som att jag var på exakt rätt plats, med rätt människor vid rätt tidpunkt. Det var menat.

Varmt tack till Kavli för att ni bidrar till dessa viktiga veckor." säger ”Nanne” som är en av många som fått ta del av CancerRehabFondens rehabiliteringsprogram

 

Det inte många vet är att när du köper något gott från Kavli gör du samtidigt en god gärning. Allt överskott från Kavlis verksamhet går till Kavlifonden, som äger Kavli och som stöttar humanitära projekt, forskning och kultur. Kavlifondens bidrag gör stor skillnad.