En ideell stiftelse med en givande filosofi

Kavli är stolt över att vara en del av Kavlikoncernen, som ägs till hundra procent av den ideella stiftelsen Kavlifonden. Hos oss finns inga privata vinstintressen, men som alla välmående företag gör koncernen en vinst varje år.  Den del av vinsten som inte återinvesteras i verksamheten utgör vårt överskott och delas ut via Kavlifonden.

Varje gång du köper något gott från Kavli gör du samtidigt en god gärning!

Kavlifonden äger och delar ut hela överskottet från Kavli, Erikssåser, Johnnys och flera andra kända och kära varumärken till välgörande ändamål.

Målet med Kavlifondens utdelningar är att skapa positiva ringar på vattnet i folks liv, både för enskilda människor, i lokalsamhället och globalt.

Humanitär hjälp, forskning och kultur

Kavlifondens grundare, norrmannen Knut Kavli, bestämde 1962 att livsmedelskoncernens överskott ska gå till humanitära ändamålforskning och kultur. Än idag följer Kavlifonden direktiven och söker upp verksamheter som går i linje med Knut Kavlis intentioner. Idag satsar stiftelsen särskilt på projekt som förbättrar livet för barn och ungdomar och som bidrar till goda lösningar for klimat och miljö med tonvikt på hållbar konsumtion och produktion.

 

Läs Kavlifondens årsredovisning här.