Kavli strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du, som medarbetare, har en viktig roll för att vi ska lyckas.

Vår whistleblowingtjänst

Whistleblowingtjänsten ger alla medarbetare en möjlighet att rapportera en farhåga om något som inte är i linje med Kavlis värderingar. Vår whistleblowingtjänst är ett ”early warning system” för att minska risker. Det är ett viktigt verktyg för att värna en god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

I första hand uppmanar vi dig att vända dig till en chef. Om du känner att du inte kan vara öppen med din information erbjuder vi en möjlighet att anonymt rapportera din farhåga.

Vad kan rapporteras?

Whistleblowingtjänsten kan användas för att rapportera en farhåga om något som påverkar företaget eller en människas liv eller hälsa, och som inte är i linje med vårt företags värderingar och affärsetiska principer. Beskriv ditt ärende noga så att vi får underlag för att gå vidare med en utredning. Personuppgifter behandlas enbart för nyckelpersoner eller personer i ledande ställning.

Så här hanteras din rapport

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern part, Whistleblowing Centre, https://whistleb.com. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordsskyddad. Rapporter sparas inte, utan raderas efter att ett ärende är avslutat.

Alla rapporter behandlas konfidentiellt.

Här lämnar du din anonyma rapport