Att våra produkter är trygga och säkra är självklart och vi tillämpar det internationellt erkända HACCP-systemet för att säkerställa livsmedelssäkerheten. Detta förebyggande arbete identifierar, utvärderar och kontrollerar faror och täcker hela verksamheten från råvaror till distribution och konsumtion. Genom fokus på riskkartläggning, spårbarhet, hygien och kontroll minimerar vi risken för förekomst av exempelvis oönskade allergener, främmande ämnen och andra kvalitetsavvikelser. Våra HACCP-planer och system verifieras genom intern revision samt av externa certifieringsorgan mot den internationella ISO- standarden FSSC 22000. 
Våra produkter ska förgylla och förenkla måltider för våra konsumenter och därför är det också viktigt för oss att de smakar gott och är av bra kvalitet. Vi kontrollerar råvaror och även våra produkter när de tillverkas samt innan de levereras till vidare till kunder och konsumenter.
 
För att uppfylla detta utförs riskbedömningar baserade på HACCP-principer som ligger till grund för all produktion samt hela leveranskedjan.
 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)
HACCP är en metod för riskbedömning som syftar till att identifiera risker i produktionen innan de inträffar. Detta är en grundläggande princip för Kavlis kvalitetsarbete. 
Allergener
Ett antal livsmedel och ingredienser kan vara allergiframkallande hos vissa konsumenter, t ex mjölk och ägg. Kavli undviker att använda dessa råvaror där det är möjligt och märker alltid förpackningen tydligt med information där allergener förekommer.
Beredskap
Kavli har etablerat definierade rutiner som skall följas om specifika händelser inträffar så att kunder och konsumenter blir berörda av händelsen i minsta möjliga mån.
Livsmedelsbedrägerier
Kavli arbetar aktivt med att skydda konsumenter mot förfalskade råvaror och produkter och har därför etablerade rutiner för att upptäcka och minimera risker för att livsmedelsbedrägerier ska ske.
Främmande föremål
Kavli har rutiner och utrustning för att upptäcka eventuella främmande föremål, t ex glas och metall, i våra produkter innan de skickas ut på marknaden.
Råvaror och förpackningar
Livsmedelskvalitet är beroende av kvaliteten på råvaror, processer och förpackningar. Kavli har rutiner för att granska och godkänna leverantörer och varor samt utför kontinuerligt kontroller av våra råvaror och emballage.

 

Våra certifikat