Soja är en av världens viktigaste grödor för produktion av protein och fett. Det mesta av den soja som produceras används till djurfoder. Sojamjöl är också en vanlig ingrediens i produktionen av kött, mjölk, ägg och odlad fisk. På flera områden i världen har odlingen av soja expanderat på bekostnad av unika naturområden, särskilt i Brasilien.
Kavli tillverkar produkter som innehåller soja, vilket gör att även vi måste ta ansvar för vår del av sojakonsumtionen. Vi strävar därför efter att endast använda soja som produceras på ett ansvarsfullt och hållbart sätt i våra produkter, det vill säga soja som tillverkas med respekt för människor, djur och miljö. Idag väljer vi att köpa vår soja från Europa, USA och Kanada. Sojan ska vara odlad på ett ansvarsfullt sätt och motsvara de krav som ingår i exempelvis RTRS, ett internationellt ramverk för ansvarsfull sojaproduktion.