Kavli använder ett verksamhetsledningssystem för livsmedelssäkerhet för att säkerställa att vi producerar säkra livsmedel. Detta ledningssystem är i överensstämmelse med HACCP:s (Hazard Analysis Critical Control Point) principer, som är en erkänd riskhanteringsmetod som identifierar och förebygger potentiella faror och risker i en process.
Kavli använder multidisciplinära team som tar fram och implementerar rutiner för kvalitetskontroll och riskbedömning baserade på dessa HACCP-principer. Dessa rutiner inkluderar hela produktionskedjan: utveckling av nya produkter, inköp, lagring, produktion samt distribution av produkter.