Kavli har ett ansvar för att producera livsmedel som är både hälsosamma och säkra och utan att innehålla spår av farliga kemikalier. Vi säkerställer därför att de ingredienser vi använder uppfyller alla gällande krav för livsmedel.
I de råvaror vi använder ska innehållet av tungmetaller vara under gällande legala gränsvärden, vara fria från rester av veterinärmedicinska läkemedel som används i djurbesättningar och inte heller innehålla rester av bekämpningsmedel. För att säkerställa detta arbetar Kavli tillsammans med våra leverantörer så att dessa krav uppfylls.