Läs mer

Goda produkter

Att de livsmedel vi tillverkar är trygga och säkra för konsumenterna är en självklarhet för oss.

Policys

Kvalitet och livsmedelssäkerhet ska genomsyra hela varuflödet och all personal ansvarar för att konsumenter och kunder tryggt kan använda våra produkter.

Vår whistleblowing-tjänst

Kavli strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik.