Kavlifonden, som äger Kavlikoncernen, är en stiftelse som årligen delar ut stora delar av vinsten till välgörande ändamål. 

2014 skänker Kavli 500.000 kr till Stiftelsen MinStoraDag, 250.000 kr till Barncancerfonder och 250.000 till Bris!

Kavlifonden, som äger Kavlikoncernen, är en stiftelse med syfte att förvalta och dela ut koncernens överskott till välgörande ändamål. Tidigare har Kavlifonden delat ut pengar centralt, men sedan några år tillbaka har varje Kavli-bolag fått möjlighet att också välja egna välgörenhetsändamål.

På Kavli Sverige får alla i personalen vara med och välja vart pengarna öronmärkta för Sverige ska gå och 2014 går 500.000 till Stifelsen MinStoraDag, 250.000 till Barncancerfonden och 250.000 till Bris.

Checkarna delades ut under pompa och ståt på Kavlis interna informationsmöten i Älvsjö och Eslöv i samband med att de tre organisationerna informerade om sitt viktiga arbete.

Stiftelsen MinStoraDag hjälper svårt sjuka barn i Sverige att förvekliga sina önskedrömmar. Varje år insjuknar hundratals barn i svåra sjukdomar. Stiftelsen MinStoraDag har funnits sedan år 2000 och hjälper barn mellan 3-18 år med uppmuntran när behandlingarna är tuffa.

Barncancerfondens ändamål är att samla in medel för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar hos barn och att arbeta för en bättre vård- och livssituation för cancerdrabbade barn och deras familjer. Med gåvor från privatpersoner och företag är Barncancerfonden med som finansiär till cirka 90 procent av all barncancerforskning i Sverige. Visionen är att utrota barncancer.

Bris är en barnrättsorganisation där alla arbetar för att stärka barnets rättigheter. Bris fokuserar särkilt på barnsom riskerar att få sina rättigheter kränkta, barn som får sina rättigheter kränkta och barn som upplever att deras rättigheter blir kränkta. Bris vill skapa en långsiktig hållbar förbättring för barn och ungas levnadsvillkor i Sverige.

Se respektive organisations hemsida för mer information.

 Kavlifonden - centralt

Kavlifonden prioriterar stora och varaktiga projekt. Den närmaste tiden kommer Kavlifonden att speciellt prioritera eldsjälar och sociala entreprenörer; privatpersoner och mindre organisationer som med stor kompetens och stort engagemang, men med begränsade ekonomiska resurser, kan göra en värdefull insats i samhället.