O.Kavlis affärside: Med våra varumärken förgyller och förenklar vi dygnets alla måltider för konsumenter på den svenska marknaden.

Vad innebär vår affärsidé

Våra varumärken ska med sitt innehåll och innebörd garantera att konsumenterna erbjuds det som förväntas. En genuin och djup kunskap om konsumenternas behov – konsumentinsikter - ska ligga till grund för alla våra val, prioriteringar och aktiviteter. Inga falska löften får existera, utan stor trovärdighet och trygghet ska prägla vår portfölj av varumärken och produkter.

Med förgylla avser vi att våra produkter ska bidra till en bättre matupplevelse på olika sätt. Det kan vara som pålägg på smörgåsen, smaksättare, ingrediens för en hel måltid, recept och inspiration till matlagningen eller som ett tillbehör. Genom smarta förpackningslösningar och innovativa produkter ska också livet förenklas för våra konsumenter. O. Kavlis produkter ska kunna konsumeras till de flesta typer av måltidssituationer och såväl i hemmet som utanför. Vårt utbud ska också vara så brett och djupt att vi kan fylla behov för alla åldrar och vara ett naturligt val alla dagar i veckan för alla människor i Sverige.